Technikum Liceum

Główna nagroda w Konkursie o AIDS dla uczennicy Technikum SPSK

28 listopada 2019 w siedzibie szkół katolickich SPSK w Wieluniu miało miejsce rozstrzygnięcie  XII EDYCJI MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O AIDS I CHOROBACH PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ, skierowanego do szkół ponadpodstawowych powiatów: wieluńskiego, sieradzkiego, wieruszowskiego, oleskiego, kłobuckiego, pajęczańskiego.

Liceum i technikum katolickie w Wieluniu są współorganizatorami Konkursu wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieluniu,  Panią Izabela Szeląg - autorką pytań konkursowych oraz Katedrą Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowaną przez  Panią dr Iwonę Słowińską. Honorowy patronat nad konkursem objął Starostwa Wieluński oraz Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie.

FOTOREPORTAŻ

Na uroczystość podsumowania konkursu konkursu przybyli: p.Małgorzata Światek-Słonina - dyrektor Delegatury w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi, p.Barbara Sułkowska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, p.Zbigniew Pawlak, reprezentujący Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz panie Patrycja Świtalska i Dominika Rosak, reprezentujące Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

Celem konkursu było:

 • promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków psychoaktywnych, alkoholu oraz ryzykownych zachowań wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych,
 • podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży na temat AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową,
 • promowanie postaw tolerancji i pomocy wobec osób zakażonych wirusem HIV,
 • kształtowanie postaw ukierunkowanych na odpowiedzialność za zdrowie i życie własne oraz najbliższych.

W konkursie wzięło udział 12 szkół ponadpodstawowych z Wielunia, Złoczewa, Działoszyna, Wieruszowa, Gorzowa Śląskiego, Praszki  oraz Krzepic, w tym:

 1.  I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu;
 2.  II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu;
 3.  Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu;
 4.  Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bp.Teodora Kubiny i Technikum  SPSK w Wieluniu;
 5. Bursa Międzyszkolna w Wieluniu;
 6.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie;
 7.  Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej -  Curie w Działoszynie;
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w  Wieruszowie;
 9.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie;
 10.  Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim;
 11.  I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce;
 12.  Zespół Szkół w Krzepicach;

Konkurs przebiegał dwuetapowo. W etapie szkolnym uczestniczyło 287 uczniów, natomiast w etapie międzypowiatowym wzięło udział 58 uczniów. 

Komisja konkursowa przyznała 3 nagrody: I,II,III miejsce oraz jedno wyróżnienie.

 I miejsce – Wiktoria Parzybut, Technikum  SPSK w Wieluniu,

II miejsce - Justyna Kostaś, I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich  w Praszce,

III miejsce - Jakub Zając, I liceum Ogólnokształcące  im. Tadeusza Kościuszki  w Wieluniu,

Wyróżnienie – Patrycja Piśla, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Wieluniu.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i upominki a laureatom Konkursu zostały  wręczone nagrody i wyróżnienia.

Główne nagrody zostały ufundowane przez Społeczne Collegium Oświatowe w Wieluniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu. Konkurs został sfinansowany ze środków pochodzących od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK w Wieluniu oraz Starosty Wieluńskiego.

Zadzwoń

43 843-55-76