Technikum Liceum

Chcemy być szkołą z SERCEM

Szkoły katolickie w Wieluniu (szkoła podstawowa, liceum i technikum) z radością przystąpiły akcji "Szkoła z SERCEM",

zainicjowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich czyli organ założycielski naszych szkół. W przedsięwzięciu tym, wykorzystującym znaną formę pomocy, jaką jest zbieranie plastikowych nakrętek, chodzi o wykorzystanie i wzmocnienie naturalnej chęci pomagania innym.

Wśród celów, jakie stawia sobie szkoła są m.in. uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, kształtowanie umiejętności ukonkretniania miłości wobec bliźniego poprzez małe gesty,  budzenie autorefleksji nad swoją rolą w społeczności np. klasy, miejscowości,  jednoczenie środowiska szkolnego, rodzinnego i lokalnego wokół idei czynienia dobra,  zaangażowanie społeczności szkolnej  na rzecz powiększania dobra w najbliższym środowisku

Pojemnik do zbierania  kolorowych nakrętek -  kosz w kształcie wielkiego serca, został podarowany szkole przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.

Inicjatywa spotkała się z entuzjastycznym odzewem wśród uczniów i Rodziców, co widać w postaci ilości nakrętek już umieszczonych w koszu.

Mamy też konkretny cel - jest nim pomoc dla małego Krzysia, cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe.

--

 

Zadzwoń

43 843-55-76