Technikum Liceum

Dziękujemy dyrektorze

Z dniem 7 kwietnia 2017 p. Bogusław Kurzyński kończy dwudziestodwuletni okres sprawowania funkcji dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Bp. Teodora Kubiny w Wieluniu, podejmując  jednocześnie pracę na stanowisku dyrektora Domu Kultury w Wieruszowie.

Decyzja została spowodowana względami osobistymi.

W imieniu społeczności szkół katolickich w Wieluniu składamy panu dyrektorowi Kurzyńskiemu życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów w nowej pracy. Dziękujemy za wysiłek włożony w tworzenie i prowadzenie liceum, szkoły podstawowej i wreszcie technikum SPSK, za troskę o ich rozwój, za niewyczerpaną kreatywność i niezmienne poczucie humoru, za te 24 lata wspólnej drogi! W najbliższej przyszłości nie są przewidywane żadne zmiany w zakresie koncepcji prowadzenia naszych szkół i struktury naboru. Nie nastąpią też żadne zmiany personalne poza powierzeniem obowiązków dyrektora szkoły p. Monice Krzemińskiej, pełniącej obecnie funkcję zastępcy dyrektora KLO SPSK w Wieluniu.

Zadzwoń

43 843-55-76