Nasze Ognisko

Wiatr i chłód nie przeszkodziły


w przybyciu blisko 200 osób, które w czwartek 11 listopada 2010 tuż po godzinie 19 zgromadziły się przy ognisku rozpalonym nieopodal pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego.

Wyposażeni w śpiewniki przygotowane w naszej szkole na potrzeby akcji "OGNISKA PATRIOTYZMU", pod przewodnictwem szkolnego zespołu muzycznego  kierowanego przez Konrada Grygowskiego - nie tak dawno jeszcze ucznia KLO - zgromadzeni odśpiewali kilkanaście piosenek i pieśni patriotycznych.

Choć nie wszyscy zebrani w równym stopniu opanowali słowa i melodię, to jednak radosny świąteczny nastrój i dobry humor w znakomity sposób umacniały poczucie wspólnoty.

Z satysfakcją odnotowaliśmy przybycie wielu osób dobrze znanych w naszym mieście, w tym Pana Burmistrza i Pana Wicestarosty.

Mamy nadzieję, że także w przyszłości nasze święta narodowe będą stanowiły okazję do wielu przyjacielskich spotkań ludzi, którym drogie są tradycje patriotyczne i brzmienia ukochanych przez wieki pieśni i piosenek.

 

Zdjęcia ze spotkania będą dostępne po 16 listopada w naszej Galerii.

Zadzwoń

43 843-55-76