Wolność, radość, Polska... czyli OGNISKO PATRIOTYZMU 2016

Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd
Promyk słońca w gęsty las, nadzieja /.../

Wolność
Ją wymyślił dla nas Bóg
Aby człowiek wreszcie mógł
W Niebie się zbudzić

/Marek Grechuta - "Wolność"/

GALERIA

9 lat temu w krajobrazie wydarzeń związanych z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w Wieluniu pojawiło się OGNISKO PATRIOTYZMU. Akcja ta narodziła się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK im. Bp.Teodora Kubiny, w gronie jego ówczesnych uczniów i absolwentów. Jej celem było radosne i nieoficjalne świętowanie dnia największego święta narodowego Polaków - ponad podziałami i małostkowymi antagonizmami.

Wydarzenie to, zorganizowane po raz pierwszy w 2008 roku, spotkało się z przychylnym odzewem zarówno władz miasta, jak i – przede wszystkim – mieszkańców Wielunia. Grupa kilkudziesięciu osób odśpiewała wtedy kilkanaście znanych pieśni i piosenek patriotycznych, przy ognisku, w atmosferze niemal rodzinnego spotkania. Od tego czasu idea OGNISK PATRIOTYZMU, zwłaszcza po objęciu jej patronatem przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, znacznie się rozwinęła. Informacje o organizacji takiego wydarzenia docierają m.in. z Częstochowy, Łodzi, Opola, Sieradza, Sosnowca, Dąbrowy Górnicze, Zamościa, Rożnowa, Rabki Zdroju, Łomży, Jedwabnego, Płocka, Włocławka, Rzeszowa, Stalowej Woli, Warty, Chojnowa, Aleksandrowa Kujawskiego a nawet Jeleniej Góry i Szczecina.

Wierni tej (jak chyba można już powiedzieć) tradycji wielunianie zgromadzili się wieczorem dnia 11 listopada 2016 roku w przy pomniku Rotmistrza Pileckiego, aby przy blasku ogniska i w poczuciu tożsamości symbolizowanej przez biało-czerwone emblematy i sztandary, cieszyć się swoją obecnością i wspólnym śpiewem, a także słuchać poezji w nastroju nieprzemijającej radości z odzyskanej niepodległości. Tym razem, mimo przejmującego chłodu, wokół płonącego ogniska zgromadziło się ok. 240 osób. Uderzające było to, że w gronie zebranych dominowały dzieciaki i ludzie młodzi, choć nie zabrakło też corocznie uczestniczących w tym wydarzeniu seniorów.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie dyrektora Katolickiego Liceum i Technikum SPSK w Wieluniu p.Bogusława Kurzyńskiego, głównego orędownika akcji i jej corocznego prowadzącego. Na wstępie podziękował on wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego OGNISKA: Burmistrzowi Wielunia p.Pawłowi Okrasie za promocję wydarzenia, dyrektorowi Wieluńskiego Domu Kultury p.Elżbiecie Kalińskiej oraz pracownikom Wieluńskiego Domu Kultury za promocję i przygotowanie nagłośnienia, dyrektorowi Muzeum Ziemi Wieluńskiej p. Januszowi Książkowi za wspieranie OGNISK i umożliwienie dostępu do zasilania w energię elektryczną, Nadleśnictwu Wieluń za przekazanie drewna na ognisko, harcerzom z 4. Wieluńskiej Drużyny Harcerskiej „WATRA” i 5. Wieluńskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” z p. Ewą Borowską i pwd. Pawłem Walczybokiem, Stowarzyszeniu Bataliony Obrony Narodowej – za ich wierną obecność oraz pracownikom i uczniom szkół katolickich w Wieluniu – gimnazjum, liceum i technikum, którzy czynnie uczestniczyli w przygotowaniu uroczystości.

Tradycyjnie już zgromadzeni zostali wyposażeni w śpiewniki, dzięki którym nawet mniej znane piosenki odśpiewane zostały w imponującej harmonii. Śpiew animował chórek dziewcząt z KLO i Technikum SPSK, wspierany dzielnie na gitarze przez Weronikę Bak. Pomiędzy piosenkami wiersze patriotyczne recytowali licealiści i gimnazjaliści ze szkół katolickich: m.in.: Kamila Krawczyk, Julia Fajerska, Julia Światła, Wiktoria Hadrian i Kuba Nakiela przygotowani przez p. Dorotę Eichstaedt. Utwory „Panie Generale” Haliny Młynkowej i „Wolność” Marka Grechuty przejmująco wykonały solo Aleksandra Marchewka i Anna Tyczka. Nie zabrakło też chwil wesołości, np. wtedy, gdy wykonaniem utworu „Kalina, malina” dyrygował absolwent KLO i entuzjastyczny członek Stowarzyszenia Bataliony Obrony Narodowej – Bartłomiej Jaworek.

Spotkanie zakończyło się uroczystym odśpiewaniem „Roty” i zaproszeniem do uczestnictwa w następnych OGNISKACH PATRIOTYZMU, zwłaszcza że z okazji zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania niepodległości pojawiły się już nowe pomysły na radosne świętowanie – m.in. organizacja BALU NIEPODLEGŁOŚCI.

Zadzwoń

43 843-55-76