Technikum Liceum

ERASMUS+ - na Litwie

Kontakty i współpraca ze szkołami z różnych krajów europejskich

na stałe już wpisane są w tradycję Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego , a obecnie również Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu. W naszych szkołach w latach 2018-2020 realizowany jest kolejny program Erasmus+ "Heritage for tomorrow - from understanding to enjoyment" we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Litwy, Portugalii, Słowacji i Włoch. Tematem przewodnim jest dziedzictwo narodowe, a w związku z tym bliższe poznanie historii, wspólnych korzeni czy kultury krajów partnerskich. Uczestnicy są ze sobą w stałym kontakcie i dzielą się zdobytą wiedzą – na co dzień za pomocą narzędzi elektronicznych i mediów społecznościowych,  a co  jakiś czas mają możliwość spotkania się także osobistego.

W ostatnim tygodniu marca 2019 odbyła się pierwsza wspólna wizyta na Litwie w miejscowości Siauliali. W jej trakcie młodzież brała udział w licznych warsztatach i spotkaniach. Uczestnicy wymiany m.in. uczyli się dekorować pisanki, piec tradycyjny chleb, poznali właściwości bursztynu. Zwiedzili wiele pięknych miejsc, w tym Wilno, a także Rygę na Łotwie. Spacerowali plażami nad Morzem Bałtyckim oraz podążyli śladami Jana Pawła II na Górę Krzyży. Widzieli dom Adama Mickiewicza, grób Barbary Radziwiłłówny i Matkę Bożą w Ostrej Bramie. Zaznajomili się z krajami, z których pochodzą wszyscy partnerzy tej edycji programu, nawiązali nowe znajomości, a także mieli możliwość sprawdzić i podszkolić swoje umiejętności posługiwania się językami obcymi.

Uczestnictwo w takich projektach rozwija wrażliwość na inne kultury i dodaje odwagi do podejmowania wyzwań życiowych. Uczniowie chłonęli wiedzę, cieszyli się każdą chwilą, a wszystko czego doświadczyli i przeżyli postanie w ich pamięci na zawsze.

Zadzwoń

43 843-55-76